Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

  < Arkiv >     <<< 50 <<<       Hem         >>> 50 >>>                                

11/11 2012

23:59

Fars... dagen

Category: Förälder
Posted by: valens Permalink
Fars... dagen

Fars... dagen


Lite om det…

Fars dagen i Sverige är en högtid då (inte alla) barn firar sina fäder…

Å andra sidan är fars en typ av komedi som bygger på situationskomik. I en fars är karaktärerna oftast trovärdiga personer som hamnar i en knipa och tvingas ta till lögner som sedan mynnar ut i en lång rad förvecklingar och missförstånd.
Farser måste spelas i ett snabbt tempo för att inte eftertanken ska hinna ikapp och ta död på den oftast osannolika intrigen.


03/11 2012

14:06

Kejsarn har talat

Category: Skvaller
Posted by: valens Permalink
Kejsarn har talat

Kejsarn har talat…


Kejsarn har gjort sig synlig. Igen.
Hans höghet skriver själv på sin bloggsida:
Scenen utspelar sig i ett garage där en skurk håller på att meka med en Mustang (what a beauty) och låten spelas på en radio i bakgrunden. Dom flesta som ser filmen lär knappast ens lägga märke till musiken, men va fan, jag tycker det är lite fränt ändå jag.

Jag har flera gånger kritiskt uppmärksammat kejsarns bravader.
För inte så länge sedan lade jag ut ”lite ironisk reklam” för kommande DVD-release. I ursprungliga bloggposten var det ”bara” den gröna restriktionen från amerikanska lobbyorganisationen Motion Picture Association of America (MPAA). Vid senare tillfälle har jag förtydligat och sedan hopfogat den röda restriktionen också…

I min tidigare bloggpost, Kejsarn av Hollywood kan man läsa om hur den mediokra låten (milt sagt!) har kopplats till ”Fire With Fire” produktionen…

Senare, i maj, i bloggposten En gång… Alltid… Hollywoods Kejsarn uppmärksammade jag radioprogrammet ”Nanne i P4” där temat var ”pinsamheter”. Det finns där en intervju med kejsarn som ringde för att berätta…
Min kommentar var: ”Det är ingen som kommer att vinna på en artificiellt skapad hjälte.
Ju högre man klättrar desto smärtsammare blir fallet"


Nu letar kejsarn febrilt efter ytterligare syndabockar till sitt misslyckande och, bland annat, försöker linda in en hård kritik: skyldig är kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth för att ”den fattige trubaduren” inte får guld och gröna skogar för sin utomordentliga undermediokra kulturinsats…
Man undrar (återigen ironiskt!) hur lång tid tar det innan utbildningsministern Jan Björklund tilldelas kritik för att ”radioscenen” inte visas på skolornas filmdukar som utbildningsmaterial i olika ämne som musik, media, mm. …


Som ett postskriptum hänvisar jag till en parallell, i ett annat inlägg som jag skrev för ca ett år sedan: Något om gränser mellan sanning och lögn.28/10 2012

13:56

Fårakläder

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Fårakläder

Apropå dubbelmoral, fårakläder och lite till…


Trots förklädnad, det går att identifiera en ulv i fårakläder.
Dr. George SimonI sin bok “Understanding and Dealing with Manipulative People” beskriver George Simon (amerikansk psykolog som har blivit expert på manipulativt beteende och andra typer av personlighetsstörningar) hur manipulativt beteende har ökat under de senaste åren.
Dr. George Simon hävdar att för att man ska kunna förstå dagens karaktärsstörningar och det accepterade manipulativa beteende, måste psykologin anpassas till den kultur som man lever i samtid.
In Sheep's Clothing
Manipulativt beteende är en dold aggressiv personlighet.
I princip handlar manipulation om hotet om förlust eller oförmågan att undvika en negativ konsekvens efter löftet om vinst eller belöning om man gör som manipulatören säger. Två metoder som den manipulativa personen vanligtvis använder sig av i en process som brukar ta en ganska lång tid.
Manipulation är lika med ansvarslöst beteende, som inte respekterar andra människors lika värde, utan som snarare ser andra som objekt. Anledningen till att man missar identifiera manipulativa personer runt omkring oss beror på att vanligtvis, när man ser konstigt beteende, man tror att det konstiga beteendet beror på individens inre smärta, tråkig barndom, osäkerhet eller liknande.

Man upptäcker att man har blivit manipulerad (ibland) alldeles för sent, och då har man redan investerat i relationen och man har svårt att dra sig ur virveln. Manipulativa människor verkar ödmjuka och de vet precis vilka knappar de ska trycka på, för att kunna nå sina mål. Inte mindre kommer manipulatören att strunta i offret om han eller hon inte längre är till något nytta.

Några manipulativa förfaringssätt som den manipulatören använder för att dölja sina avsikter kan vara lögner, men som tur är finns det tillfällen då sanningen kommer fram eftersom omständigheterna inte gör att en påhittad historia går ihop.
Förnekelsen är ett sätt att undanhålla sanningen, för sig själva och andra, om deras manipulativa avsikter. Detta är alltså en taktik för att spela oskyldig och detta händer när manipulatören vägrar medge att han gjort något skadligt eller fel.
Genom avledning använder den manipulativa personen distraktions- och avledningstekniker för att få bort fokus från sitt eget beteende, få in oss på sidospår, och se till att de själva är fria att fullfölja vilka själviska mål som helst.
Den manipulative verkar oförstående eller spelar dum. När den selektiva uppmärksamheten används som taktik ignorerar den aggressive alla varningar och önskningar från andra och vägrar i allmänhet att bry sig om någonting som kan distrahera denne från att nå sitt mål.
Inte mindre förförelse och dolda hot: Den manipulative är bra på att charma dem han vill fånga in. För att de ska fastna på hans krok använder han sig av smicker, beröm och visar en väldigt trygg och stödjande sida, allt för att på så sätt på få de utvalda personerna att sänka sina försvar och visa tillit och lojalitet. Dessa manipulativa människor hotar ofta deras offer för att få dem att bli nervösa, osäkra, och i ett underläge. Dolt aggressiva personligheter hotar deras offer genom dolda (subtila, indirekta eller implicita) hot.
Genom att förtala offret använder den aggressive denna taktik för att spela offer, och får det därför att verka som att denne bara svarar på (dvs. försvarar sig mot) aggression från offret. Det gör att den aggressive får offret på defensiven. Denna taktik används ofta i kombination med att spela offer.
Minimering används då den manipulative försöker få det att se ut som att deras negativa beteende inte egentligen är så skadligt eller oansvarigt som någon annan påstår. Det är den manipulatives försök att göra en fjäder av en höna.
Skam och skuldkänslor är två av den dolt aggressives favoritvapen. Det är en speciell sorts taktik för att kunna hota andra människor. En sak som den aggressive personen väl känner till är att andra typer av personer har ett helt annat samvete än de själva. Manipulativa personer är ofta duktiga på att använda vad de vet är det större samvetet hos sina offer som ett sätt att hålla dem i ett självtvivlande, nervöst och underlägset tillstånd. Ju mer samvete det potentiella offret har, desto mer effektivt är skuld som vapen.
Denna teknik använder sig av dubbel sarkasm och nedlåtande kommentarer som ett sätt att öka rädslan och osäkerheten hos andra. Dolt aggressiva använder denna taktik för att få andra att känna sig ofullständiga eller ovärdiga, och därför vänder sig till den aggressive för stöd. Det är ett effektivt sätt att kontinuerligt få en svagare person att känna sig underlägsen, och därmed få den aggressive att behålla en dominansposition.

En av den otäckaste taktiken är att den som manipulerar projicerar det han själv gör och har sysslat med - på sitt offer.

PS.
Klart och tydligt
Inga "gåtor", inga "märkliga egenhändigt snickrade hemliga agentspråk"


21/10 2012

22:14

Höstens löv

Category: Natur
Posted by: valens Permalink
Höstens löv

Höstens löv

Idag begav jag mig på en vandringsrunda. Glömde inte kameran, självklart. Naturen, som vanligt, bjöd på och jag passade på att ta massor av bilder. Och hela tiden nynnade jag…
Någonstans i Kronobergs län, 2012-10-21Någonstans i Kronobergs län, 2012-10-21
Någonstans i Kronobergs län, 2012-10-21 Jag försöker men jag förlorar varje gång; antingen lämnar de mig eller så lämnar jag dem …

*
Om du lutar dig mot solen, om jag lutar mig mot dig; Jag blir bättre med tiden om du har tålamod med mig…
Någonstans i Kronobergs län, 2012-10-21


17/10 2012

12:15

Henrik J

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Henrik J

Henrik J


(uppdaterat: 2012-10-28)
Bloggposterna Till de undrande… och A Ghost Story har flyttats hit. Kommande uppdateringar som avser alla tre bloggposter kommer det att skrivas här…

(uppdaterat: 2012-10-24)

Till de undrande…


Sammanträde1Sammanträde2
Tidigare inlägg har på olika platser lett till långa debatter i snabbinkallade krismöten. I all kalabalik har visa felaktiga uppgifter uppkommit.
Nyfiken, tog jag en runda genom stan och… nehej, polisen har inte flyttat. Lokalen är fortfarande på samma plats (Sandgärdsgatan 31) och med all säkerhet alla trevliga tjänstemän med…

Have a Nice Weekend.

(uppdaterat: 2012-10-24)

A Ghost Story


Förra veckan träffade jag en tjänstaktig och mycket trevlig Henrik J. som utlämnade några handlingar till mig. Om det kan ni läsa i min tidigare bloggpost ”HenrikJ”.

Mitt ”mod” att skriva om den positiva överraskningen att få träffa en trevlig tjänsteman har bemöts här och där av några intrigbesatta (mer eller mindre) anonyma bloggare som har (re)agerat på mer än löjligt sätt…
Att ständigt skapa intriger byggda på mer eller mindre påhittade historier är gränsen mellan en sandlåda och en dockteater…

Därmed ett spontant videoklipp:


(uppdaterat: 2012-10-19)
En väldigt jobbig dag idag.
Mötet med Henrik J. blev däremot en positiv överraskning för min del.
Han verkade ännu trevligare än vid telefonsamtalet.
*

Jag har haft ett trevligt telefonsamtal i upplysningssyfte med Henrik J.
Väntar på mera detaljerade uppgifter (officiella handlingar) under kommande dagar.
Kul!


11/10 2012

16:37

Flickdagen

Category: Barnsäkerhet
Posted by: valens Permalink
Flickdagen

Flickdagen


Idag, den 11 oktober firar världen sin allra första internationella flickdag.
Initiativet till dagen kommer ursprungligen från barnrättsorganisationen Plan och var instiftad av FN:s generalförsamling i december 2011, för att uppmärksamma flickors särskilt utsatta situation.
Den internationella flickdagen används för att uppmärksamma allmänheten om flickors rättigheter och för att diskutera flickors situation med beslutsfattare världen över.

Och vad än FN:s deklaration om mänskliga rättigheter säger, många flickor, alldeles för många flickor växer upp utan möjligheter att verkligen välja sitt liv och förverkliga sig själv…

Detta händer på många olika sätt överallt i hela världen och Sverige, på sätt och vis, är inget undantag, tyvärr.
Här ett äldre citat från DN.se som jag ständigt återkommer till:
Barn som tvingas att förneka och överge sin pappa kan ytligt sett klara sig bra i livet, men de bär på ett dåligt samvete och blir nog lite hårda och känslokalla. De blir kanske aldrig riktigt glada i grunden. Antingen blir de oerhört bundna till mamman, eller också förskjuter de även henne - då blir de helt föräldralösa. Detta sker ofta i vuxen ålder. Och risken är stor att de överför sin bitterhet till sina egna barn, säger Agnetha Svensson.
- Det är nästan bättre om pappan dör, säger Gösta Emtestam. Då kan barnet sörja och gå vidare.09/10 2012

22:40

Nätverksspioner

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Nätverksspioner

NätverksspionerPolisen har all rätt att (inom lagens gränser) utöva underrättelseverksamhet. Inget konstigt med det.

Problemet blir lite mer komplicerat när underrättelseverksamheten bedrivs av obehöriga och inkompetenta…
Anonymiteten på nätet är en plåga som kommer att kosta samhället mycket dyrt. Idag är det möjligt att skapa hur många fiktiva identiteter som helst.
Men då ställer sig frågan varför gör man det?

Att, till exempel, skapa nätidentiteten ”Eva” för att som ”Adam” bli förälskad i henne skulle vara en rolig historia på nätet och inget fel (kanske) att lyfta och utveckla diskussionen i cyberrymden på många olika ställen.
Däremot att använda relationen mellan ”Adam” och ”Eva” och sedan använda deras cyberspace relation som bevis i något juridisk sammanhang… Ja, ja.
Självklart är det svårt att bevisa ett sådant bedrägeri. I cyberrymden kan ”Eva” gå bort när som helst men ”Adam” och ”Eva”, deras relation på olika cyberrymdens platser kan bestyrkas av många andra ”verkliga identiteter ” som på något sätt, någon gång deltagit i gemensamma diskussioner. De har haft till och med långa telefonsamtal med ”Eva” …
Men just i sådana fall blir polisens underrättelseverksamhet (”nätverksspioneriet ”) intressant och användbart. Bland mycket annat.
Å andra sidan, självklart att gränserna kan tänjas på otillåtet sätt och en överdriven användning av ”nätverksspioneriet” från polisens sida kan bli en plåga för den enskilde.

Vilka tror att vi är?08/10 2012

17:23

FIRE with FIRE

Category: Underhållning
Posted by: valens Permalink
FIRE with FIRE

Dags för lite ironisk reklam...


FRE with FIRE
Restricted, GreenAbout

Fire With Fire Movie Trailer.

(kan ses på youtube, Obs! Det röda bandet!)
Restricted, Red
Starring Josh Duhamel, Rosario Dawson, Bruce Willis,
50 Cent, Julian McMahon, Eric Winter & James Lesure,
Fire with Fire is directed by David Barrett
and priduced by Randall Emmett.
Release Date : On Blu-ray and DVD November 6th, 2012.
(Price: DVD $24.99, Blu-ray $19.98)
Studio: LionsgateCategory: Massmedia
Posted by: valens Permalink
Hanne Kjöller och Magiskt i dagens DN.

Hanne Kjöller och Magiskt i dagens DN.


På ledarens sida i Dagens Nyheter signerar Hanne Kjöller ”Steget till att klä av kvinnliga skidåkare känns väldigt mycket längre.” med undertiteln ”Kvinnobilder: Höhö-grabbarna lever än – tyvärr”.
Det ligger mycket i det hon skriver.
Hanne Kjöller, DN

Men av någon anledning fastnade mina ögon på den delen i artikeln där Hanne skriver:
Så där rullade det på hela tiden. Vad än kvinnorna gjort låg fokus på deras kropp. Deras andra förmågor fick, till skillnad från hos de män som porträtterades, inget utrymme. Budskapet gick inte att ta miste på. VI SKITER I VAD DU TÄNKER OCH GÖR – DET ÄR DIN FÖRMÅGA ATT BEHAGA OSS SOM VI BRYR OSS OM.

Och så plötsligt, av samma anledning, gick mina tankar tillbaks till veckans höjdpunkt om rättsäkerhet – jävsfallet vid rättegången mot Södertäljenätverket.
Och vidare till gårdagens inlägg om domarjäv (se lite längre ner)…

Fattar ni?
Om inte, då kan jag inte göra mycket mer än rekommendera att ni köper dagens DN.
Om ni gör det, då kan ni läsa om något ”Magiskt”, längst ner på sista sidan på DN.Kultur:
Magiskt på Barbican i London


06/10 2012

00:15

Domarjäv i Jävsfrågan

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Domarjäv i Jävsfrågan

"Ingen tvekan om att det här är jäv"


(SVT) Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll om domarjäv i en kommentar om rättegången - Södertäljenätverket. Sanningen på väg att hinna ikapp!
Det finns ett konkret och (än så länge) osanktionerat unikt fall av grovt jäv i Sverige där ”någon” HAR AGERAT BÅDE ÅKLAGARE OCH DOMARE i ett mål med i princip samma aktörer. T 992-09 med DOM meddelat i april 2010.

Att döma andra människor är en avancerad form av maktutövning. För att medborgarna ska acceptera denna maktutövning måste de i utbyte få garantier för en rättvis och riktig behandling av individen. Detta kallas rättssäkerhet. Eva Tiby i DomarJäv

Be patient; It will be continued…
02/10 2012

18:43

ALLT ÄR TILL SALU

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
ALLT ÄR TILL SALU

ALLT ÄR TILL SALU !


Det finns uppenbarligen inga gränser för det! Både den roliga och den tråkiga...
Öland, landskap - juli, 2012
Kvarn, Öland - juli, 2012Fåglar, Kalmarsund - juli, 2012

Tydligen – ALLT ÄR TILL SALU… Någon har redan passat på och hittat vägen.

Till salu - Öland - juli, 2012Såld? - Öland - juli, 2012
Ölandsbron - en kväl i juli, 2012Det var några av sommarens bilder som skildrar ett vackert landskap i Götaland som ingår i sin helhet i Kalmar län… Sveriges minsta landskap men en av de vackraste.
I sin tur utgör Kalmar län östra delen av sjörika landskapet Småland i södra Sverige.
Fynd av romerska varor tyder på en välutvecklad långväga handel eller något annat, kanske…
Hundar skall hållas koppladeEn viktig del av Smålands historia är Dackefejden (1542-1543) ett uppror lett av Nils Dacke mot Gustav Vasa som eskalerade till ett inbördeskrig mot kungen Gustav Vasa. Möjligen var detta början till slutet för små landens självbestämmande…
Som bekant, besegrades Nils Dacke eftersom han som upprorsledare inte hade de ekonomiska resurserna som Gustav Vasa hade och avböjde hjälp från tyska stormän…

Hundarna?

Be patient; It will be continued…


29/09 2012

10:25

Ungar och Hopp

Category: Kultur
Posted by: valens Permalink
Ungar och Hopp

Ungar och Hopp


Några av er minns kanske den fattige konstnären Johan Fahlén som ännu inte hade haft någon framgång med sina tavlor. Sin dröm var att sälja sina tavlor så han skulle kunna hjälpa den föräldralösa och rullstolsburna flickan Ninni…
Åke Hoddels manus till teaterpjäsen Rännstensungar (1944) har senare inspirerat andra manusförfattare, regissörer och producenter.
Regisören Torgny Anderberg stod för en ny filminspelning (1974) med Cornelis Vreeswijk, Anita Lindblom, Karin Falk, Monica Zetterlund som skådespelare.

* * *

Igår gick jag förbi teatern i stan och mina ögon fastnade på en skrynklig affisch som annonserade kvällens premiär…
Jag blev lite ledsen av att se den kanske lite för blygsamma annonseringen för teateruppsättningen som Bengt Lövkvist har förberett tillsammans med Dramatörerna (Växjö teatergrupp).
Rännstensungar, affischVäxjö, Teater
Vad jag har fått veta är att Bengt Lövkvist har valt att behålla grundmanusets 1940-tal i kläder, inredning och stil med musik delvis plockad från 70-talsfilmen med visst tillskott.

Jag håller verkligen tummarna och hoppas att drömmarna kommer att förverkligas ännu en gång…

På väg hem träffade jag en gammal bekant; jag brukar kalla honom Bosse.
Han hade ganska bråttom och så vi han inte prata förmycket. Det hade varit intressant att höra hans åsikt om rännstensungarna, Cornelis och kanske lite till …27/09 2012

00:10

Hur gör vi nu

Category: Musik
Posted by: valens Permalink
Hur gör vi nu

Hur gör vi nu…


Vi går åt varsitt håll och låtsas som ingenting har hänt
som att jag är någon du aldrig känt…
Bättre än “Spring för livet”...
Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Tjörn, strand och olika väderprognoser

Tjörn, strand och olika väderprognoser


Jag kände mig bekväm vid en lugn och vackert Tjörn strand i sommar.
Ibland kan det vara svårt att spå väder, även om man har tillgång till avancerad teknik.
Jag anade inte att efter bara några månader vädret kan försämras och utsikterna bli så dimmiga…
Tjörn strand
Tjörn bron
Det kan ha något att göra med städjobbet som jag nämnde i tidigare inlägg.
It will continue…


20/09 2012

20:47

Städaren

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Städaren

Städaren


Städarens huvudsakliga arbetsuppgift är att städa. Städarna behövs överallt och dem kan träffas överallt: på gatan, sjukhus, skolor, idrottsarenor, polishuset, domstolar, socialförvaltningar, advokatbyråer, alla slags företag. Ja städaren behövs överallt!
Städning innebär (bland annat) att rengöra lokaler och andra miljöer samt att (åter)ställa föremål i ordning.
Det kan man säga att städarna och städmetoden är kärnan i denna verksamhet. Professionella städföretag eller frilansare städare arbetar med moderna, effektiva, anpassade städmetoder som försöker vara skonsamma mot städaren och uppdragsgivaren…

Enligt visa undersökningar är städning ett av de yrken som har högst antal sjukpenningdagar. Med andra ord, ett yrke med, till ytan, ganska enkla arbetsuppgifter som ändå ställer stora krav på aktiva utövarna.
städaren
pufDessutom, som i vilken bransch som helst, kan städaren göra fel.
Det kan hända att istället för ett glänsande resultat blir resultatet ett smutsigt ärende.
Man kan smutsa ner en hel del och därmed ställa till problem. Ibland till stora problem!

I de flesta fall är städaren anställd av städföretag som erbjuder städtjänster till de som vill behålla ett välvårdat ansikte utåt och ingen smuts på eller under mattan.
Men som i vilket bransch som helst finns det bra, mindre bra eller dålig utövande personal och det kan leda till ödesdigra konsekvenser.
Det värsta är när städaren är anställd direkt av uppdragsgivaren. Då kan inte uppdragsgivaren skylla på någon annan…


Och som bekant, en olycka kommer aldrig ensam!

It will continue…


16/09 2012

23:25

Förvänta sig det omöjliga

Category: Förälder
Posted by: valens Permalink
Förvänta sig det omöjliga

Förvänta sig det omöjliga


Själen är en kristall och kärleken sitt ljus...


Parler à mon père

(...)
Jag vill resa med dig, jag vill drömma med dig
Alltid söka den otillgängliga, alltid förvänta sig det omöjliga.

Jag skulle vilja få månen och varför inte frälsa jorden.

Men framför allt skulle jag vilja prata med min far
Category: Liseberg
Posted by: valens Permalink
Liseberg med eller utan kaniner

Liseberg med eller utan kaniner


Nyfiken på att få träffa gamla bekanta samt närmare beundra udda fina bilder, besökte jag Lisebergsparken under förmidagen.
Lisebergs Wärdshus, 2012-09-14, fm.7656klw40.jpgLisebergs Wärdshus, 2012-09-14, fm.7542klw40.jpg
Lisebergs Wärdshus, 2012-09-14, fm.Lisebergs Wärdshus, 2012-09-14, fm.7530klw40.jpg
Klockan 12, Wärdshusets mycket fina och välordnade salonger liksom hela Liseberg gapade tomma i väntan på kommande gäster…
Sånt är livet; det går inte alltid som man tänkt sig när gästerna av någon anledning uteblir…
Liseberg, 2012-09-14, fm.Liseberg, 2012-09-14, fm.
Liseberg, 2012-09-14, fm.Liseberg, 2012-09-14, fm.

Lugnt och vackert var det i alla fall.
Hon borde ha varit med…

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Uppmärksamma, skrämma eller manipulera?

Uppmärksamma, skrämma eller manipulera?


Igår, enligt SR/P4-Kronoberg, hade landstinget Kronoberg en ”inspiration- och kunskapsdag för att uppmärksamma barn som har anhöriga inom vuxenpsykiatrin”.
Vidare i gårdagens ”nyhet” intervjuade P4/Kronobergs reporter en 21-årig tjej från länet som har vuxit upp med en förälder (en pappa - sic! ) som har mått dåligt. Det var en alkoholrelaterad historia som enligt tjejen hade börjat för ca 8 år sedan…

Det är bra att uppmärksamma barn som har anhöriga med alkohol-, drogproblem eller andra alvarliga psykisk relaterade problem, tycker jag.
Däremot undrar jag om det är lämpligt att i onödan skrämma barn och sprida rykte som kan betraktas som manipulativa.

Jag minns en 11 år gammal film där en utvecklingsstörd man är en ensamstående far till en dotter.
I am Sam
I denna berörande berättelse ser vi den utvecklingsstörde Sam som på egen hand med hjälp av sina minst sagt udda vänner och sin passion för Beatles uppfostrar sin dotter Lucy.
När Lucy fyller sju år och är på väg att växa ifrån sin far i fråga om kunskap och intellektuell kapacitet, landar in i bilden en socialarbetare som hotar deras täta förhållande och vill placera Lucy i fosterhem...

En film som väcker starka känslor med skratt och många tårar. Alla borde se den, om inte för att njuta - för att ta lärdom av dess budskap och kanske vara lite mer försiktiga på vilket sätt ”uppmärksammar barn som har anhöriga inom vuxenpsykiatrin”.

Ingen nämnt och ingen glömt!Category: Familj
Posted by: valens Permalink
Till och med stenarna älskar sina barn…

Till och med stenarna älskar sina barn…


Pappa och sitt barn, Öland, 2012-07-24
Det var tänkt som en bildberättelse om familjelivet i Växjö med omnejd; havet runtom med. Sommarens vackra bilder.
Men det är så mycket… Tussentals vackra bilder från den här underbara delen av landet där ljuset och vattnet skildrar en fantastisk aura kring det som aldrig kommer att dö: familjelivet.
Jag tror inte att jag kommer att hinna eller orka med att ordentligt gå igenom alla dessa bilder, att berätta om saknandet och om min kärlek till mitt barn. Ett underbart barn som tyvärr tvingas växa ifrån sin förälder.

Jag läste en artikel där Leif Adolfsson, en präst i Svenska kyrkan, uppmanar alla att ta en titt omkring sig och våga prata med människor i ens närhet som ser ut att må dåligt…
Ett bra initiativ idag den 10 september - internationella suicidalpreventiva dagen.

Vilka är sociala (och andra) myndigheternas insatser?
Att år efter år använda makt och utnyttja alla lagliga som olagliga maktmöjligheter och därmed
Tjuren, Öland, 2012-07-24marginalisera och nedsätta den förälder som av kärlek till sitt barn gav sig in i polemik med myndigheternas representanter?
Att utnyttja förälderns kärlek till sitt barn och genom manipulativa lögner driva och tvinga en människa till att överstiga omöjliga gränser?

Myndigheternas tjurskalliga representanter som har svårt att motverka tendenser till prestigekamp och partiskhet, kommer aldrig att vara en stadig grund till ett önskat framgångsrikt samhälle.

I och med det är det inte svårt att förstå varför nästan sex av tio poliser har avstått från att framföra kritik mot chefer eller den egna arbetsmiljön på grund av rädsla för repressalier, enligt en medlemsundersökning som Polisförbundet har gjort (SR -Ekot).


08/09 2012

22:00

Det jag såg idag

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Det jag såg idag

Det jag såg idag


Det var en febril aktivitet på Växjös nyinvigda Arenastaden idag.
Själv flanerade jag omkring och kastade några blickar i Vida Arena (Växjö Lakers) och på den nya fotbollsarena, Myresjöhus - Östers tjejlag.
Självklart passade jag på att se det jag inte såg: Patrik Sjöbergs föreläsning om sin bok Det du inte såg - en föreläsning i form av en frågestund med Maria Akraka som moderator.
Patrik Sjöberg, Vexjö, 2012-09-08
Det är Patrik Sjöbergs bok och sin egen historia. Punkt. Slut.
Jag hoppades att jag kanske skulle ändra mitt tidigare intryck ( läs här ) om Patriks avslöjande. Så blev inte fallet, tyvärr…

*

Annars, här i Växjö några tjänstemän har lyckats överträffa sig själva i vad gäller felaktig ärendehantering och därmed anses ha gått alldeles för långt denna gång. Definitivt!
Det vad några har så svårt att begripa är att ju större blir bubblan desto högre oljud kommer att propageras när bubblan kommer att brista!


Category: Idrott
Posted by: valens Permalink
Här föds hjältar, här dör man som legend.

Fotboll och musik


Växjös Öster på väg till Allsvenska från den ny invigda fotbollsarena.
2012-09-03, Arenans första mål - F2012-09-03, Arenans första mål - B
legend; idrott och musik

Här föds hjältar, här dör man som legend...


Växjö har mycket att erbjuda: vacker natur, kultur och idrott bland annat…
Inte detsamma om hederliga, korrekta kommunala och statliga tjänstemän inklistrade i maktpositioner, tyvärr.02/09 2012

21:32

En gång CARRO, alltid CARRO

Category: Idrott
Posted by: valens Permalink
En gång CARRO, alltid CARRO
En enastående friidrottskarriär tog slut idag och Carolina Klüft hyllades av lagkamraterna och Ullevis publik.
2012-09-02, Ullevi - Vattengraven2012-09-02, Ullevi - Farväl
We will always love you!

Välkommen till Arenastaden i Växjö!Category: Natur
Posted by: valens Permalink
Växjö runt – ljus och vatten

Växjö runt – ljus och vatten.Låt ljuset stråla och sprida glädje…
Örken, Braås - Kronoberg, 2012-08-14
Sjön Örken, Braås - Kronoberg
Innaren, Rottne - Kronoberg, 2012-08-14
Lite senare, sjön Innaren, Rottne - Kronoberg
11/08 2012

21:32

Nattens vackra ljus

Category: Ljus
Posted by: valens Permalink
Nattens vackra ljus

Nattens vackra ljus


Näring för ögon, själ och hjärta.
Spegelbollen vid sjön Trummen
Spegelbollen vid sjön Trummen i Växjö i nattens lugn.09/08 2012

21:24

Livet som en cykel

Category: Hemmet
Posted by: valens Permalink
Livet som en cykel
Omvänd cykel, 2012-08-05 10:36

Livet som en... omvänd cykel

Solnedgång, 2012-07-27 20:54
Slutet av juli - solnedgång hemma…
fullmåne, 2012-08-01 01:21
Utsikt hemifrån - månsken i augusti…


Var inte rädd jag är här hos dig, ingenting har ändrat sig;
Troget ska jag vänta dig som ett månsken i augusti...


Category: Myndigheter
Posted by: valens Permalink
Hjälp myndigheterna att sköta sina uppdrag

Hjälp myndigheterna att sköta sina uppdrag


Lokala medier (bl.a. Sveriges Radio – P4/kronoberg, Smålandsposten) publicerar nyheten om polisens agerande.
Bild från SR/kronobergJag håller med alla de (polisen med!) som försöker avskräcka överdrivet alkoholintag. I synnerhet om det gäller ungdomar och inte minst om det är frågan om offentliga ”obehöriga” platser …
Däremot undrar man om det är sådant här polisen ska syssla med:
Springande polis i full utrustning som jagar en… berusad 16-åring,
eller (se mitt tidigare inlägg om Karl-Oskardagarna)
En polis som häller en burk öl och kastar sedan den tomma burken i gräset precis intill en anläggning med karusell och andra barnattraktioner…

Reaktionerna kommer inte dröja och det kommer inte att räknas som positivt i prestigefrågan.
Växjöpolisens Facebook-sida fick igår stängas ner efter alla de kommentarer som följde i samband med det inlägg som en polisman skrivit om en berusad 16-årig pojke.
Polisen måste sysselsättas med verkliga polisärenden och låta sociala myndigheten se till att på ett bra men korrekt sätt (ed. 3/9: Obs! utan att underminera den enskildes rätt till integritet och rättssäkerhet!) hjälper till där det verkligen behövs!Category: Myndigheter
Posted by: valens Permalink
Det har hänt i framtiden. Enligt polisen...

Det har hänt i framtiden.


Enligt polisen...


Nyfiken om händelsen om brott mot nedskräpningslagen (2012-08-03, 17:14 – se tidigare inlägg om Karl-Oskardagarna) har antecknats, bläddrade jag i polisens databas (polisen.se/Kronoberg)…
Det finns inget sådant.
Däremot!
www.polisen.se/Kronobergwww.polisen.se/Kronoberg - db1www.polisen.se/Kronoberg - db2
Enligt polisen i Kronoberg har en framtids händelse (9 augusti, 2012) redan hänt idag, den 5 augusti 2012!

Sveriges radio (P4/Kronoberg) har under dagen (varje halvtimme) informerat om händelser från länet. Inte en enda susning om den framtidens händelse. 

Vad döljer sig bakom ”det oskyldiga misstaget”?
Man vet aldrig…

Obs! Före klockan 20.00 har felet åtgärdats.
Kul att man tar ställning vid kritik.

Den oundvikliga slutsatsen är självklar att polisen kan och får ändra (läs: manipulera) egna databaser utan några förklaringar till allmänheten!

03/08 2012

22:30

Guldet blev till sand

Category: Allmän
Posted by: valens Permalink
Guldet blev till sand

Karl-Oskardagarna, Växjö, 2012.Denna första helg i augusti förvandlas Växjö Citys gågator till ett vimlande hav av människor. Här finns något för alla från minstingarnas snigeltåg och chokladhjul till marknad och glittrande festival.
Växjö - Storgatan, 2012-08-03
Mycket folk på Storgatan i Växjö under dessa dagar, en stadsfest för hela familjen kan man väl säga.

”Kyrkorna tillsammans” är med under sloganen ”Du är älskad”.
MEN!
Ungefär på 30 meter avstånd (!) satt en stakars människa och tiggde en peng för sin mat…
"Kyrkorna tillsammans", Växjö - Storgatan, 2012-08-03
Tiggare, Växjö - Storgatan, 2012-08-03

Är vi verkligen alla älskade?

***

Från den ena till den andra…

Från juli 2011 började gälla den nya lagen som ger polisen möjlighet att bötfälla personer som skräpar ner…
*
För några veckor sedan kritiserades poliserna i Västra Götaland i frågan om uthälld alkohol.
Jag håller med miljöingenjören Gudrun Magnusson på länsstyrelsen i Västra Götaland som anser att polisen måste hitta bättre sätt att göra sig av med beslagtagen sprit, öl och vin och därmed förbjuds polisen hälla ut alkohol.

Under första Karl-Oskar dagen, framför ”många ögon” (inklusive polisens ögon!) har ”någon” hällt ut ölet ur en burk och kastade sedan den tomma burken i gräset. Det lyktade pyton i den varma eftermiddagen… Klockan var 17:14.
Till min undrande om varför gör ”han” så här svarade ”han” med en förlamande självförtroende (läs…!) att ”HAN” BJUDER PÅ!
Precis intill en anläggning med karusell och andra barnattraktioner...
Växjö - Norra Järnvägsgatan, 2012-08-03

Gåta: Vem vågar bete sig på det här sättet utan att vara rädd för konsekvenser?
- Hjälptråd 1: jag har vuxit upp i staden Severin
- Hjälptråd 2: ”uppfinnare” till den ”revolutionerande” Kronobergs modell.

Aj, Aj, Aj!28/07 2012

21:57

Havet - Växjö med omnejd

Category: Natur
Posted by: valens Permalink
Havet - Växjö med omnejd

Havet - Växjö med omnejd.I väntan på den förlorade tiden...Utöver vackra naturen är Växjö omringat av hav.
Väderkvarn - Öland, juli 2012Avkopplande kväll - Blekingeskärgård, juli 2012
Lite drygt en timme till stranden – österut, söderut eller västerut. Där kan man njuta av lugna sköna dagar och kvällar…
Frihet - Västkusten, juli 2012Familjeliv - Blekingeskärgård, juli 2012
Visst är Sverige underbart…

Hon borde ha följt med


Category: Natur
Posted by: valens Permalink
Helgasjön – Vatten och Liv

Helgasjön – Vatten och Liv


Helgasjön ligger i Kronobergs län, strax norr om Växjö. Sjön som är ca 50 km² och 25 m djup, är belägen 163 meter över havet.
Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20
Helgasjön ingick som en del av den stora Åsnen-fornsjön för mer än 10 000 år sedan, någon gång då istiden led mot sitt slut.
Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20
Till och med en tråkig, molnig dag kan bli vackert efter en lyckad vandring runt Helgasjön.
Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20
Naturen är verkligen underbar. Man känner sig lycksalig mitt i det överväldigande gröna, omgivet av vatten och liv.
Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20

Hon borde ha följt med

Category: Kultur
Posted by: valens Permalink
Kulturlandskapsvandring och myggbett

Kulturlandskapsvandring; gärna utan farliga myggbettSjöar och skogsmark döljer många minnen om kulturlandskapets utveckling, ett ämne som jag gärna återkommer till. Sjöarna och skogsmarken i sig själv kan vara ett minne härom.
Småland, 2012-07-17, 16:45Småland, 2012-07-17, 17:50
Att vandra genom landets olika landskap, sjö-, berg- eller slättlandskap, blir med all säkerhet en kulturlandskapsvandring, ett mer eller mindre lyckats försök att lära känna folkets historia, folkets hemligheter.


*


Myggbett uppstår när du blivit stucken av en mygga och kroppen reagerar på myggans saliv. Det kan svida och klia men det brukar snabbt gå över och är oftast helt ofarligt.
Vissa människor reagerar starkare än andra. Varför vet man inte riktigt. Myggor verkar också föredra vissa personer framför andra. Det beror på de lukter vi utsöndrar.

Tyvärr kan myggor sprida sjukdomar som till exempel malaria. Som bekant är dessa sjukdomar spridda i stora delar av världen.
I Sverige kan myggor sprida ganska ovanliga ockelbosjukan och harpest med deras saliv.

*
Näckros och myggor, 2012-07-17, 18:55Myggor och tigrar har inte skrivits över en natt…


Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Om psykopater i ledarens roll och Tequila Sunrise

Om psykopater i ledarens roll och Tequila Sunrise


Lotte Nord, P4 Sundsvall Idag var det sista delen i P4-extras sommarserie om psykopater.

Lotte Nord (P4 Extra) fortsatte intervjua Susanne Strand, lektor i kriminologi och ansvarig för Kriminologprogrammet vid Mittuniversitet. Idag var samtalsämnet psykopaten i ledarens roll.
Susanne Strand, lektor i kriminologi och ansvarig för Kriminologprogrammet vid Mittuniversitet

(…)
LN: Kan en sektledare vara ”en psykopat”?
SS: Visst kan det vara möjligt, absolut.
Det finns vissa drag hos de som gör att de blir väldigt uppskattade när de kan vara så vältaliga och få andra människor att känna att de har hittat rätt. Plus att psykopaten i sig känner att han får en oerhörd bekräftelse i den uppmärksamhet som han får från de som lyssnar

(…)
LN: Kan du inte ge oss den här psykopat-checklistan, hur psykopaten känns igen?
SS: De psykopatiska dragen som personerna kännetecknas av, det är då framförallt att de är grandiosa, de är vältaliga, de är väldigt manipulativa… Och tänk på det: det är inte bara det att de är manipulativa, de älskar att ljuga för oss, bara för att de kan. De har brist på empati, de tar inte ansvar, de skyler gärna ifrån sig, sen är de väldigt impulsiva vilket kan leda till att de blir aggressiva väldigt snabbt, de planerar inte framåt och de sätter sig över regler och lagar.
LN: Och dit råd om man råkar i klorna på en psykopat, vad är det?
SS: Det är att försvinna därifrån så fort som möjligt

Klicka nedan för att lyssna på intervjun:***

Från den ena till den andra…


Tequila Sunrise, The Movie.jpg
I kväll visar TV4 film Tequila Sunrise, en film som hade premiären för många år sedan. En intressant film värd att se igen.
En polis (Nick Frescia) har mot sin vilja fått i uppdrag att sätta dit sin bästa vän, knarklangaren Dale McKussic. För att få mer information om Dale vänder sig Nick till Jo Ann, en restaurangägare som Dale är förälskad i. Men när också Nick faller för Jo Ann sätts de båda männens vänskap på prov…14/07 2012

22:57

Kommer bubblan att spricka?

Category: Ekonomi
Posted by: valens Permalink
Kommer bubblan att spricka?

Kommer bubblan att spricka?Enligt Dagens Industri som citerar Financial Times kan tolv banker som tros vara inblandade i den så kallade Libor-skandalen tvingas böta ca tjugo miljarder dollar.
Libor är en så kallad interbankränta som ligger till grund för prissättningen av derivat och andra finansiella produkter; jämför med STIBOR - Stockholm Interbank Offered Rate, den dagliga referensräntan som beräknas som ett genomsnitt av de räntor som banker ställer till varandra för utlåning i svenska kronor.
Annika Falkengren (SEB-chefen) är förtvivlad över Libor-skandalen och berättar om varför hon ibland önskar att hon sålde dammsugare istället. (!)

Leif Pagrotsky (Socialdemokraterna) anser och förklarar till SvD Näringsliv på nätet att ekonomiska förluster för svenska skattefinansierade verksamheter måste utredas omedelbart. Barclay Banks manipulering av Liborräntan kan ha inneburit ekonomiska förluster för svenska skattefinansierade affärer.

Min ödmjuka uppfattning är att Leif Pagrotsky har rätt! Om bubblan får ännu mer luft kommer den att brisera med en enorm kraft, till sist!

Låt inte henne börja sälja dammsugare…


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Kvinnlig läkare sökes för kärleksaffär

Kvinnlig läkare sökes för kärleksaffär


Den kvinnliga läkaren måste vara beredd att sätta in en miljon kronor på mitt konto.

Självklart att vid eventuella kommande oenigheter skall pengarna betraktas som frivilliga kärleksgåvor och ingenting annat.

*
Kärlek på lasarett
Något om lagens mening (del 1).
För de som undrar vad i lagens mening är rätt eller fel…

En kvinna och hennes läkare hade en relation. När den avslutades i slutet av förra året satte läkaren in sammanlagt drygt en miljon kronor på hennes konto. Pengarna sattes in i olika omgångar.
Växjö tingsrättEfter att läkaren tog tjuren vid hornen och anmälde till polisen den 51-åriga kvinnan från Växjö, åtalades kvinnan för grov utpressning vid Växjö tingsrätt.

Enligt läkaren ska kvinnan ha krävt pengar av honom för att inte avslöja att de haft en relation, samtidigt som hon var hans patient. Läkaren menar att han betalade eftersom han var rädd om sitt rykte och kvinnan ska ha hotat med att ställa till med en skandal. Men kvinnan hävdar att hon är oskyldig.

Och idag kom domen: Den 51-åriga kvinnan friades.
Tingsrätten meddelar i sitt beslut att det inte går att styrka att kvinnan ska ha hotat sig till pengarna. I domen skriver de att läkaren berättat sin historia på ett trovärdigt sätt, men att det saknats bevis och vittnen som har kunnat bekräfta hans version. ( Nyheter P4 Kronoberg )


11/07 2012

14:26

Brottsprovokation och brott

Category: Brottsprovokation
Posted by: valens Permalink
Brottsprovokation och brott

Brottsprovokation och brott


Om brottsprovokation (bland annat) har jag skrivit i mitt tidigare inlägg Om rättsapparaten: infiltratörer, brottsprovokation och lite till… (2011-04-23).

I samband med en brottsprovokation finns det ofta goda syften bakom iscensatt brottsligt handlande.
Men goda syften gör inte kriminella handlingar straffria.
Det fanns goda syften bakom Expressens journalister handlandet men ändå har Expressen fällts för vapenbrott av Malmös tingsrätt.
Brottsprovokation är inte laglig i Sverige. Varken polis eller media får provocera till brott. Bara för att det finns ouppklarade brott får journalister inte agera brottsligt.
Ett ännu större problem uppstår när polisen/infiltratören missbrukar helt sitt uppdrag.
Saken blir ännu värre när det är frågan om ouppklarade personliga förhållanden.

Polisens möjligheter att använda sig av brottsprovokation är inte lagreglerade i Sverige, men det är ändå klart att det inte är tillåtet.
I vissa fall har Polisen rätt att använda sig av metoden i flera andra rättsordningar.
Men journalistik är aldrig ett argument för att begå brott eller för brottsprovokation.
Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Pingpongmatch London - Stockholm (sexuella anklagelser)

Flash Nyhet


Barnevik gripen för sexbrott - nekar till alla anklagelser


Enligt affärs världen> som i sin tur citerar Expressen.
En av Sveriges största näringslivsprofiler Percy Barnevik har gripits av polis i London anklagad för sexbrott, rapporterar Expressen. ”Om man är en offentlig person så kan man råka ut för sådant här. Det händer ofta”, säger Percy Barnevik till Expressen.

Det är förföljelse från en person som håller på att jävlas. Som offentlig person blir du utsatt för folk som vill ha pengar och inflytande, säger Percy Barnevik till Expressen.
Percy Barnevik
Är det frågan om någon pingpongmatch mellan London och Stockholm?
Självklart vet man inte vad som verkligen har hänt men det låter alldeles för långsökt…

Skall kanske Borgström & Bodström advokatbyrån blanda sig i affären? Eller är advokatbyrån för upptagen med vårdnadsmål i Växjö och tiden räcker inte till?

Man tar sig för pannan!


26/06 2012

23:15

Västkusten

Category: Idrott
Posted by: valens Permalink
VästkustenVästkusten


(Uppdatering, 2012-06-28)
Ett steg i rätt riktning,
ett framtidshopp.

Lycka till på lördag!
(Uppdatering, 2012-07-05)
Svenskt rekord på 4,58
Angelica Bengtsson: Jag har mer att ge!
Och historien kommer säkert att fortsätta...

(Uppdatering, 2012-07-03)
Kul att det var inte bara jag som såg Angelica Bengtssons stora potential.
En av de 5 friidrottare som Sveriges Olympiska Kommittén adderade till Sveriges London OS-trupp är Angelica Bengtsson.
Nu står dörren på glänt.
Lycka till Angelica!

Angelica Bengtsson, 4, 40 - Helsingfors 2012

 Angelica Bengtsson tränas inte längre av sin pappa Glenn Bengtsson. Radiosportens expertkommentator Miro Zalar är stavhopperskans nye tränare. Förhoppningsvis kommer före detta stavhopparen Miro Zalar (mångårig svensk mästare) vara den ledarstjärnan som Angelica behöver i sin karriär. 
 Angelica Bengtsson Lag SM, Göteborg 2012-06-20Angelica Bengtsson Lag SM, Göteborg 2012-06-20 
Förra veckan, i Göteborg (Lag SM tävlingen) låg ribban på blygsamma 4,25m.
 Angelica Bengtsson Lag SM, Göteborg 2012-06-20 - 4, 25 
Det man ändå kan se är att det finns stor potential mot högre höjder.
Till svindlande höjder.

Lycka till Angelica!
Boa sorte!17/06 2012

17:23

Kvinnliga psykopater

Category: Psykiatri
Posted by: valens Permalink
Kvinnliga psykopater

Kvinnliga psykopater tar vad dom vill ha


Susanne Strand är lektor i kriminologi och ansvarig för Kriminologprogrammet vid Mittuniversitet.

I P4 Extra hör vi Susanne Strand, som pratar om kvinnliga psykopater som luras och manipulerar för att få det dom vill ha. Men det stannar inte vid det, våldet ligger också och lurar under ytan, även om det är mindre vanligt än bland manliga psykopater.
Susanne Strand, lektor i kriminologi och ansvarig för Kriminologprogrammet vid Mittuniversitet
Lotte Nord intervjuar
Lotte Nord, P4 Sundsvall
Lotte Nord: Vad är de typiska drag som ändå de kvinnliga psykopaterna har med sig?
Susanne Strand: De fixar och trixar, de lurar andra människor… Det kan vara så att de har ett förhållande där de blir försörjda och att de håller sig kvar i det så länge som möjligt…
(…)
Lotte Nord: Susanne Strand, du använder den filmen (m.a. Monster) i undervisningen. Vad är det som är så typiskt?
Susanne Strand: Jag tror att det är, det kan vara viktigt att visa på att kvinnor kan vara lika våldsamma som män även om de är färre. De finns, de existerar och det är ett bra sätt att lära sig hur den här personlighetsstörningen fungerar…
Klicka nedan för att lyssna på intervjun:


***

De som nitiskt följer denna blogg minns säkert inlägget från mars 2010 där jag gratulerade SVT-journalisten Hannes Råstam som tilldelades en guldspade i klassen riks-tv för sin uppmärksammade dokumentär Thomas Quick - Att skapa en seriemördare.
(Hannes Råstam har avlidit vid 56 års ålder, 12 januari 2012)
Där nämnde jag den prisbelönade filmen, Monster. En film baserad på den sanna historien om seriemördaren Aileen Wuornos. Ett offer för en tragisk och brutal uppväxt som hela sitt liv har prostituerat sig och som så småningom blir seriemördare.

Inlägget avrundade jag på följande sätt:
Barn blir felbehandlade på många fruktansvärda sätt!
Mot dom riktas våld, berövande, utnyttjande.
Barn som bor utan sina föräldrar (faderslösa hem i synnerhet) är i speciellt stor fara att bli behandlade på fel sätt och oftare blir socialt utslagna .
Som följd lider barnet konstant både fysiskt och psykiskt...


Och P4 Extra kommer att fortsätta gräva i människans psyke. Nästa vecka så ska det handla om barnen, lovar Lotte Nord...


15/06 2012

10:25

Farväl ljuva ungdom

Category: Allmän
Posted by: valens Permalink
Farväl ljuva ungdom

Ljuva ungdom… Farväl ljuva ungdom…


student


01/06 2012

11:20

Ord mot ord

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Ord mot ord

Ord mot ord


Sedan begynnelsen har människan ljugit och skyllt ifrån sig.
Det var en gång för länge sedan någonstans i Edens lustgård där allt började…
Ni vet, ormen det listigaste djuret som Guden hade skapat förledde Eva till att äta från Kunskapens träd och att även ge Adam en av frukterna.
Till människan sade Gud att hon fick äta av alla träd i trädgården utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag människan åt av det trädet skulle hon dö…
Att ljuga är förknippat med ondska, att avslöja lögn måste ju då vara något gott. Tja, om Eva hade genomskådat djävulen…

Men idag är vi här. Ett par tussen år senare.

Om man fått lära sig saker av samhället som är felaktiga och att samhället sedan förväntar sig perfektionen, då har samhället skapat förutsättningarna för lögner och allt tillhörande elände.
Barnen lär sig från vuxna, de lär sig av vad de ser och hör.

*

Och så kom uttrycket ORD STÅR MOT ORD

Dagens tydliga exempel:

Lena Karlsson, centerpartistiskt landstingsråd i Ljungby
Foto: Karin Ernstsson/Sveriges Radio

Länken till Sveriges Radio nyhet
Lena Karlsson, centerpartistiskt landstingsråd i Ljungby har sagt att hon kommer att dementera uppgifterna om att hon inte ställer upp i nästa val om det publiceras. Uppgifter hon själv berättat för P4 Kronoberg. Reporter: Karin Ernstsson.
Jag ringer för att säga att jag kommer att berätta det här
– Då kommer jag att dementera det och säga att jag inte vet vad du fått detta ifrån. Då står ord mot ord, säger Lena Karlsson.
Så du kommer att säga att jag ljuger?
– Ja, säger Lena Karlsson.Här nedan kan man lyssna nyheten:
)

Category: Massmedia
Posted by: valens Permalink
Sveriges Radio, SVT och ”familjeliv”

Sveriges Radio, SVT och familjeliv i Växjö - Europas grönaste stad


FamiljelivFamiljelivTeleborgs slottTeleborgs slottSlottet sett ur familjeperspektivSlottet sett ur familjeperspektiv

Dagens radioreportage (P4/Kronoberg) samt andra nyliga händelser ändrade lite mina planer och därmed mitt tänkta bildreportage får vänta en lite stund till.
Moln och solsken över sjön Trummen.
Moln och solsken över Trummen.


Lena Gustavsson ( Nyheter, P4/Kronoberg) som intervjuar Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson anser som oklart om Växjö verkligen är Europas grönaste stad”.
Hon utvecklar vidare att i all marknadsföring kallar sig Växjö kommun för Europas grönaste stad, och det tar emot mängder av studiebesök från hela världen. Men om Växjö verkligen är grönt, finns det inga belägg för.
Man kan läsa också att sedan begreppet myntades har kommunen haft i genomsnitt 100 grupper per år, eller två i veckan, på besök från hela världen. Och 800 olika medier har varit här och gjort reportage. Växjö - Europas grönaste stad - säljer trots att ingen vet hur grönt Växjö egentligen är.
Den oundvikliga slutsatsen är att om man inte håller tempot då raseras förtroendet och därmed hur länge Växjö kan leva på epitetet Europas grönaste stad.

Runt sjön Trummen finns det mycket att se och beundra. Låt oss återkomma vid senare tillfällen till Linnéuniversitetet, Teleborg slott, St. Sigfrids område och lite till.

Apropå Växjö Europas grönaste stad: mitt objektiv blickar på SVT:s nya lokal vid just Trummen i den gröna naturliga miljön. Byggnaden i sig är en arkitekturlösning som kanske så småningom kommer att ”integrera sig” i omgivningen. Däremot det lilla brunna annexet med sitt ”gröna tak”…
SVT i Växjö
SVT i Växjö

SVT:s annexSVT:s annexOm några opportunister har passat på använda för egen vinning epitetet Växjö - Europas grönaste stad och därmed fått något saftigt bidrag kan jag inte uttala mig nu.
Men verkligheten ser vissnat ut i alla fall…

Det finns en koppling mellan familjelivet, gröna/vissnade taket, Uppdrag Granskning, SVT och svarta bilen. Men det får bli en gåta för en tid framåt för dem riktig nyfikna.


En liten vart volvo c30 d2En liten svart volvo c30 d2
Riktigt grönt kan man se i bilden ovan…
Men inte på det ruggiga taket…Det ruggiga taket

Nu hejar vi på Öster som förhoppningsvis kommer att spela i allsvenska nästa säsong...Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Med eller utan mössan i hand

Med eller utan mössan i hand


Skulle jag önska mig något så skulle jag inte önska mig rikedom eller makt utan möjlighetens lidelse, det öga som evigt ungt och evigt brinnande överallt ser möjligheten”. (Søren Kierkegaard, Antingen – eller: Ett livsfragment)

Häromdan visades på TV4 (film) den amerikanska dramakomedin från 1992 ”Mirakel till salu” (original titel: ”Leap to fight”). Filmen påminner mycket om N. Richard Nashs drama ”Rainmaker” (1954).
I ”Mirakel till salu” ser vi bedragaren (Jonas Nightengale spelad av Steve Martin) som tjänar sitt levebröd på att hålla väckelsemöten och iscensätta mirakel. Till sin hjälp har han sin kärlekstörstande manager Jane och tillsammans åker de runt till olika storstäder med sin show. En dag, då en av deras bilar går sönder tvingas de hålla showen i småstaden Rustwater, en stad i desperat behov av regn för att rädda årets skörd. Jonas kör de vanliga bedragliga möten för att tjäna lite pengar trots att den lokala sheriffen är honom på spåren…
Filmen slutar med budskapet att det alltid finns en gräns där förnuftet måste vinna över känslorna…
Leap Of Faith sv. Mirakel till salu
En av de tio budorden enligt reformert tradition säger att: ”Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden”…


09/05 2012

21:42

En gång… Alltid…

Category: Manifestationer
Posted by: valens Permalink
En gång… Alltid…

En gång… Alltid… Hollywoods Kejsarn

.
Här kan man lyssna en intressant intervju:

Temat var ”pinsamheter” för ett par veckor sedan i Nanne i P4...

Det är ingen som kommer att vinna på en artificiellt skapad hjälte.
Ju högre man klättrar desto smärtsammare blir fallet.

Jag fick en inbjudan till en manifestation:
Nu är det bara några dagar kvar till dagen den 13:e maj då vi sollar oss i grupp och säger rakt ut att något är allvarligt fel när rättssystemet och socialtjänst tvingar antingen bort den ena föräldern, eller båda från sina barn, ofta på bristande och ibland rent lögnaktiga grunder.

Tyvärr är det ju sant att något är allvarligt fel när rättssystemet och socialtjänsten tvingar bort den ena eller båda föräldrar från sina barn, ofta på bristande och ibland på rent lögnaktiga grunder.

Vill man däremot övertyga politikerna att något måste verkligen göras för att drastiskt åtgärda problemet då måste man få hjälp av riktiga kungar.

06/05 2012

11:19

Ekonomiska rapporter

Category: Barnsäkerhet
Posted by: valens Permalink
Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter


Med barn som slagträn...


Enligt Växjö kommuns nämnd för arbete och välfärd helårsprognos (sammanträde 2012-04-13) beräknas ett underskott i budgeten 2012 på 43,7 miljoner, varav det ekonomiska biståndet står för 32 miljoner kronor!
Tre områden svarar för underskottet. Den största delen av underskottet beror på kostnaderna för ekonomiskt bistånd, 32 miljoner kronor. Resterande del av underskottet, 11,5 miljoner kronor, gäller institutionsplaceringar av barn och ungdom samt institutionsplaceringar för missbruk, enligt ekonomiska rapporten.
45 barn och ungdomar från Växjö är placerade på institution efter årets tre första månader. Motsvarande antal i fjol var 32 – en ökning med 40 procent. Insatserna, räknat i antal vårddygn, ökade med 63 procent motsvarande period. Det är kalla fakta, enligt nämnden för arbete och välfärds egen sammanställning skriver Lennart Erntsson i Smålansposten.
Bakom statistiken döljer sig misär. Barn överges och misshandlas. Bland ungdomarna förekommer det tungt missbruk, våld, psykiska problem och sexualbrott. Föräldrar brister i omsorg. Barnen behöver skydd.
Bakgrunden är komplex. Det är många faktorer som spelar in, understryker socialtjänsten i sin redovisning till politikerna.
Men inte en enda susning om socialtjänstens egna tjänstefel. Det försöker man sopa under mattan med vilket pris som helst och det kostar pengar! Jag skulle tippa på att hälften av underskottet hör till just den delen!

Det är något som jag kontinuerligt försökt uppmärksamma, på ett eller annat sätt, sedan 6-7 år tillbaka.
Jag har inte lyckats få mycket mer än socialens avoghet och därmed förlorad vårdnad. Av dessa prognoserade 44 miljoner, en betydande del hör till helt onödiga insatser som grundas på vilseledande manipulering.
Familjehuset, stensättningMan försöker dölja saker genom att ”tapetsera om”…
Det skulle vara intressant, till exempel, hur kommer redovisas den onödiga stensättningen som just nu pågår vid ”familjehuset” i Växjö. Planteringskostnader eller?

Under ovannämnda sammanträde har förvaltningschefen, Per Sandberg, informerat (bland annat) om de hundratals somaliska barn som Växjö kommun tar emot.
Det skulle vara intressant att följa ekonomiska ”samspelet” som ligger under ytan i den här ”affären”. Varför reser representanter från olika kommunala förvaltningar till Kenya? Varför måste dessa representanter besöka flyktingläger för att få en bild av hur de här barnen har det där nere?
I samband med sammanträdet togs upp Rädda barnets förslag om att inrätta ett Barnahus i Kronobergs län.
Som bakgrund anges blad annat att ett Barnahus är en resurs for barn som misstänks ha blivit utsatta for våld och/eller övergrepp. Där kan barn få ett samlat stöd och utredning i en barnanpassad miljö, och behöver inte riskera att slussas runt mellan olika personer och myndigheter. I ett Barnahus samråder och samverkar myndigheter som socialtjänst. polis. åklagare. rättsmedicin, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatri, framförallt i det inledande skedet av förundersökningen och den sociala utredningen. Någon av de samverkande myndigheterna har som regel en samordnande roll i verksamheten.
MEN.
Utan att bära på namnet ”Barnahus ”och utan att ha en särskild lokal, samråder och samverkar Kronobergs myndigheter.
Vilken är den samordnande myndigheten? Eller med andra ord, vem håller i trådarna i det här skumma spelet?

Krisen på barn- och ungdomspsykiatrin är nu akut har all lokal media relaterat på sistone.
De andra samverkande myndigheterna är inte speciellt skonade heller om kritik och annat.
Där kan man leta efter mångmiljon förlusten.
Däremot är det många andra som har fått stora ekonomiska eller andra förmåner. Och dessa är inte barnen i fråga. Det är hänsynlösa profitörerna.

De olyckliga barnen? De används bara som ett slagträ i det här skamlösa kulisspelet.
Barnahuset?
Socialmyndigheterna tycks icke sällan ha svårt att motverka tendenser till prestigekamp och partiskhet. Föräldern som ger sig in i polemik med en socialsekreterare riskerar den fruktansvärda hämnden att förlora sitt barn.
Socialsekreterarnas makt över familjernas liv är fruktansvärd och motverkas föga av att det är andra som tar de formella besluten. Snarare är det tvärtom.
Tack vare att andra står för det formella ansvaret kan de så mycket friare agera mot familjerna, mot den enskilda individen.
Vidare kan man undra vad det är för slags samverkan och samråd där ingen bär något ansvar och alla skyller på de andra vid eventuellt avslöjande?
Pratar vi om ”barnahus” eller om "Cosa Nostra" (italienska för "Vår sak")?
Kosta vad det kosta vill…
Benny Johansson (M)
Jag kan håla med Benny Johansson (M) ordförande i nämnden för arbete och välfärd om att han är mest bekymrad över biståndskostnaderna som rasar i höjden.
Men om politikerna förstår till slut att svarta hållet finns just inom socialtjänsten där ansvarslösa tjänstemän struntar helt enkelt i att följa lagar och regler utan ständigt försöker undanröja avslöjande bevis till egna tjänstefel genom bland annat manipulering, då kommer biståndskostnaderna minskas avsevärt efter beslutsamma åtgärder.
Inte minst för barnets bästa!
Alternativet blir att det svarta hållet bara övergår till att vara större och större, lögnerna kommer att staplas på varandra tills det inte finns något kvar.
INGENTING.

04/05 2012

12:45

Vår Ruset

Category: Idrott
Posted by: valens Permalink
Vår Ruset

Vår Ruset


Igår kväll 5400 tjejer tog sig runt Växjösjön i Vårruset 2012.
Vårruset 2012, VäxjösjönVårruset 2012, Växjösjön
Alla dessa underbara tjejer var vinnare.                           Det kan man lugnt påstå.
Alla var vinnareAlla var vinnare

Men snabbast i mål var 19-åriga Victoria Rehn från Högbo GIF som tog sig den fem kilometer långa sträckan runt Växjösjön på 18 minuter och 45 sekunder.

Ett stort GRATTIS Victoria!

Stort GRATTIS till alla över 5000 underbara tjejer!
Victoria Rehn, Högbo GIFVictoria Rehn, Högbo GIF


02/05 2012

23:50

"Kronobergsmodellen" eller?

Category: Polisinsats
Posted by: valens Permalink
"Kronobergsmodellen" eller?

Kronobergsmodellen eller?


(2012-05-03, 18:32) Lite(?) underlig.
Om någon snattar i en butik eller om någon kastar en tom burk på gatan då poppar nyheten upp på polisens webbsida (under händelser) och lokala media skriver eller på ett annat sätt redovisar ”nyheten”.
Sker ett gripande mitt i centrala stan efter en ganska stor polisinsats då blir det plötsligt helt tyst!
Vi återkommer.


(2012-05-03, 10:28) Obs! Enligt polisens webbsida, Händelser i länet det har inte hänt någonting vid den tidpunkten. Inte heller någon annan matchande händelse…

(Uppdaterat 2012-05-03, 9:50) Enligt Kronobergspolisen finns en händelserapport registrerat 2012-05-02, 19:01 (polisen kom på plats 19:05 enligt rapporten).
Den omhändertagne personen även hade en kniv på sig och verkade hotfull, enligt Kronobergspolisen.


(Uppdaterat 2012-05-03, 9:35) Nyheten som ingen vet nåt om…


Växjö, 2 Maj 19:13


Förhör?Bevismaterial?
En ganska stor polisinsats med tanke på rådande omständigheter vid Konserhuset.
Vittnesförhör?Förhör?
Det verkar som någon polis bedömde att en man var för påverkad eller på något sätt har uppträtt hotfullt eller liknande då en person har omhändertagits på ett ganska hårt sätt.
OmhändertagandeOmhändertagande
Så kallade ”Kronobergsmodellen” går ut på att polisen beslagtar och förstör alkohol från minderåriga ungdomar och kontaktar deras föräldrar.
Det var inte fallet här då ingen minderårig var inblandad.
OmhändertagandeOmhändertagande
Vad som verkligen har hänt kommer vi förmodligen få veta under morgondagen från Kronobergspolisens informationschef Robert Loeffel.


01/05 2012

00:05

Valborgsafton

Category: Allmän
Posted by: valens Permalink
Valborgsafton

Valborgsafton


Killarna från Pyro Smålands Krutbruk, Braås/Växjö som lugnt förberedde anstormningen…
Pyro Smålands Krutbruk

…lugnet runt Växjösjön.
Domkyrkas skugga i Växjösjön
fyrverkerier och brasaValborgsafton i Växjö med ljus och värme, med fyrverkerier och brasa vid Växjösjön inför stor publik.

26/04 2012

21:45

Mellan olika objektiv

Category: Allmän
Posted by: valens Permalink
Mellan olika objektiv

(2012-04-27)

Obs! Temat var pinsamheter i veckans Nanne i P4...


Mellan olika objektiv


mellan olika objektiv
Mellan olika objektiv på lördagsmarknaden någonstans på landet…
ballonger

Det finns alltid något att glädja sig åt.
Tändare med namn. Tankad o klar
rökt ål och korv från grabbarna


24/04 2012

13:12

Personuppgiftslagen

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen


(2012-04-25)

Uppdatering:


Inget är ruttet i Danmark!
Ett korrekt och mycket väl dokumenterat domslut medellat av Uddevalla tingsrätt, idag kl 11:00!
(Fällande dom)


Imorgon meddelas dom i en ovanlig massmedialiserad rättegång.
Brottmålsförhandlingarna ägde rum vid Uddevalla tingsrätt den 4:e april och intresset för rättegången ”verkade” stort …
Långt innan rättegångens förhandlingar har på olika bloggar förvånansvärt många anmält sitt intresse ”iklädda t-shirts” eller vanliga kläder för denna rättegång.
Det blev också en del massmedial uppmärksamhet kring denna rättegång som önskade sig vara stor men som till sist visade sig vara en storm i ett litet vattenglas.
Uddevalla TR, Sal 5
På plats var utöver rådman, tingsnotarie, åklagare, den åtalade med sin försvarsadvokat endast P4 Västs reporter Marie Mattsson samt en frilansare (ut).
I samband med P4 Västs intervju svarade åklagaren att han kommer att yrka på dagsböter, det straff som är tillämpligt enligt praxis.
Marie Mattsson/P4 Väst intervjuar
P4 Väst har dessutom intervjuad Malin Forsman, advokat och delägare vid Advokatfirman Fylgia, Stockholm med bland annat erfarenhet av avtalsfrågor, inte minst med IT-rättslig och upphovsrättslig anknytning och som bl.a. arbetat som jurist på Microsofts huvudkontor i USA.
På frågan ”hur skulle det kunna bli, kommer pappa att bli dömd?” svarade advokaten Malin Forsman:
Ja, det tror jag. Det är ganska klockrent fall egentligen Den här paragrafen, 5a paragrafen i PUL – missbruksregeln - det är kränkande uppgifter. Det tror jag är ganska enkelt…
Här kan ni lyssna advokaten Malin Forsman (efter 16:58) samt del av vad P4 Västs reporter Marie Mattsson har redovisat… (efter 13:19)

MEN!

Det vad P4 Väst har missat (reportern har gått innan sista delen av rättegången började) var det vad rättegångens ordförande har öppnat för: preskriptions fråga!
Som bekant, preskription är ett begrepp som används både inom civilrätten och inom straffrätten.
Inom straffrätten betecknas preskription som "bortfallande av påföljd", alltså den tidsperiod, räknat från brottet, efter vilken åtal inte får väckas enligt BrB 35:1.
”Påföljd må ej ådömas, med mindre den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom” med minsta tiden på ”två år, om å brottet ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år”…
sista paus
åklagaren samt den åtalade med sin advokatHär kan fallet kompliceras med åklagarens justeringar under rättegång samt i efterhand eventuellt åberopande av (bland annat) preskriptionsavbrott m.m. med hänsyn till att den åtalade polisanmäldes av Datainspektionen (maj, 2010) och misstänks för brott mot personuppgiftslagen.

Det vad jag grubblar över är:
Visste inte åklagaren att han eventuellt hade ont om tid när han först lade ner förundersökningen för att sedan åtala den misstänkte? Härifrån kan man gå vidare med ytterligare funderingar, men…

Som Hamlet sade:

Något är ruttet i Danmarks rike...

(Shakespeare)


22/04 2012

12:43

Kejsarn av Hollywood

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Kejsarn av Hollywood

Kejsarn av Hollywood


(2012-04-26, 06:45)

Uppdatering:


Det man kan läsa under Tequila Sunrise:s profil information är att medlemskapet varar från 2008 (Joakim Nordborg).
Det lägsta medlemskapsavgiften på 299$ garanterar (bland annat) obegränsat förslag/presentation till veckonoterings projekter. (Unlimited submissions to weekly project listings)
Som tidigare sagt, inte dåligt alls att för bara 299$ nämnas i samband med en film. Ju större namn på affischen desto bättre resultat för investerat medlemsavgift.
Ingen bitterhet eller surhet i mitt inlägg alltså.
Däremot att vänta med ”självreklamen” till filmens premier eller till officiella trailer, hade varit på sin plats om man ser på alla andra omständigheter.
Det är inläggets viktigaste budskap.
Vill man se bitterhet, surhet eller liknande, då bör man förmodligen leta någon annanstans…

Hollywood är ett distrikt i Los Angeles, Kalifornien där USA:s filmcentrum finns. Därför syftar Hollywood ofta på den amerikanska filmbranschen i stort.
Idag är de flesta av filmbolagen belägna i andra stadsdelar.
Filmmusik är en bakgrundsmusik eller musik som beskriver och förhöjer filmens budskap eller rollfigurernas känslotillstånd och förekommer i nästan varje film.
Fire with Fire
Häromdagen kunde man läsa på ltz:s kultursidorna:
Ljudet som gav Tequila Sunrise en plats i Hollywood och fortsätter med att Tequila Sunrise, från Östersund, får vara med och leka i Hollywood.
Ja, ja…

A & R Select:s egen websida kan man läsa bland annat att sedan 2006 har A & R Select hjälpt hundratals band och artister inom områden som artist utveckling, publicering och radioprogram kampanjer som ger konstnärer verktyg och anslutningar för att hjälpa dem att nå sina mål.

Under artist programs kan man läsa och som artist välja bland olika registrering möjligheter som kostar från 299$ upp till 4999$.
Ja, ja…
Inte dåligt alls att för bara 299$ nämnas i samband med en film där Bruce Willis är huvudnamnet på affischen.
För 4999$ hade man haft chansen till en remix, en ommixad version fixat tillsammans med en Grammy nominerad producent…

Reklam är skapande och spridande av information som har till syfte att lysa upp och skapa uppmärksamhet runt idéer, varor och tjänster, samt påverka och ändra människors åsikter, värderingar eller handlingar, i första hand konsumtionsbeteende. Oftast är avsändaren ett företag, och mottagaren en konsument. Konsumenten kan vara en enskild person eller ett annat företag, enligt wiki.
Avsikten med reklam är ofta att marknadsföra ett företags produkter, tjänster eller fakta med slutmålet att öka försäljningen av dessa, och därmed öka företagets inkomster eller andra fördelar.
Men reklamen är nära besläktad med propaganda…
Ja, ja… 

 
 
  < Arkiv >     <<< 50 <<<       Hem         >>> 50 >>>